TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Đăng ngày: 29/09/2022

               Thực hiện Công văn số 412/PGDĐT-CM, ngày 23/9/2022 của phòng GD&ĐT Bắc Quang về việc thực hiện nâng cao chất lượng giáo dục trong các trường mầm non từ năm học 2022 - 2023. Chiều ngày 29/09/2022 Trường MN Tân Quang tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ 5 tuổi. Dự hội thảo có các đ/c trong BGH, GV dạy lớp 5 tuổi,  GV dạy lớp 01 của hai trường. Thông qua tiết dự giờ tại lớp 5 tuổi a, Bài chữ cái y, cô giáo Nguyễn Thị Huế, hai trường đã chia sẻ, thống nhất một số PP dạy đọc, viết chữ, dạy Toán và các nội dung chuẩn bị tâm thế cho trẻ vào lớp 1.

Bình luận