TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2022 - 2023

Đăng ngày: 14/10/2022

           Trường Tiểu học Tân Quang long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2022 - 2023 vào ngày 14/10/2022.

          Hội nghị cán bộ, viên chức (CB - VC) là dịp quan trọng để các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường được lên tiếng nói, suy nghĩ, nguyện vọng của bản thân cũng như của nhóm, tổ chuyên môn, tham gia đóng góp cho ý kiến cho Báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Hội nghị CB-VC năm học 2021-2022; Phương hướng, kế hoạch và biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 nhằm phát huy quyền làm chủ của người lao động, góp phần xây dựng cơ quan văn hoá,trong sạch, vững mạnh.

         Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị đã thông qua báo cáo: Kết quả việc chấp hành chỉ thị Nghị quyết, chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước có liên quan đến chức trách nhiệm vụ của đơn vị; Kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị viên chức năm học 2021-2022; Phương hướng, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2022- 2023; Kiểm điểm người đứng đầu đơn vị; Tổng kết phong trào thi đua năm học 2021 - 2022, Phương hướng nội dung mục tiêu năm học 2022 - 2023; 

                Trên cơ sở các nội dung báo cáo, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho công chức, viên chức, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022-2023.

          Để thể hiện sự quyết tâm, đoàn kết thực hiện thành công Nghị quyết Hội nghị năm học mới, hội nghị đã ký kết giao ước thi đua giữa Công đoàn và Chính quyền.; Ký cam kết chất lượng giữa nhà trường và giáo viên qua các chỉ tiêu cơ bản của nhiệm vụ năm 2022-2023 và thống nhất các kế hoạch, chỉ tiêu đề ra, hứa quyết tâm thực hứa thực hiện bằng biểu quyết 100%. 

 

Bình luận