VĂN BẢN

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2022 - 2023

Đăng ngày: 29/04/2022

                                                                                                   

UBND HUYỆN BẮC QUANGTRƯỜNG TH TÂN QUANG

Số: 07/TB-THTQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tân Quang, ngày 29 tháng 4 năm 2022

   

 

 

 

THÔNG BÁO

Tuyển sinh năm học 2022 – 2023

 

         Trường tiểu học Tân Quang trân trọng thông báo tới các bậc phụ huynh học sinh công tác tuyển sinh học sinh vào lớp 1 năm học 2022 - 2023 như sau:

           1. Đối tượng tuyển sinh

              Trẻ em sinh năm 2016 đã hoàn thành chương trình giáo 5 tuổi, có hộ khẩu thường trú thuộc khu vực xã Tân Quang; Thôn Nậm Mu xã Tân Thành; Thôn Mỹ Tân, Tân Mỹ xã Việt Vinh.

           2. Thời gian tuyển sinh

            Ngày 01/ 7/2022 đến hết ngày 20/7/ 2022

            3. Hình thức tuyển sinh

            - Phụ huynh học sinh và người học nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công.

             - Nộp hồ sơ trực tiếp cho Hội đồng tuyển sinh Nhà trường bằng hình thức xét tuyển.

            4. Hồ sơ tuyển sinh

             - Đơn xin học (theo mẫu của nhà trường đối với tuyển sinh trực tiếp). Đối với học sinh tuyển sinh trực tuyến in, nộp lại đơn đăng ký

             - Bản sao giấy khai sinh (có công chứng).

             - Bản photo sổ hộ khẩu gia đình (có công chứng).

             - Thẻ bảo hiểm y tế photo (không cần công chứng).

              5. Lệ phí tuyển sinh: 45 000 đồng/1 học sinh.

              6. CB phụ trách tuyển sinh

               Giáo viên: Vũ Thị Hằng hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến.

               Giáo viên: Nguyễn Thị Hiền cán bộ tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh.

 

                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

                                                                                           Nguyễn Minh Nguyệt

 

 

 

Bình luận